Piscine din polistiren, blocuri termoisolante

Piscina cea mai caldă, cea mai economică şi cea mai rapidă. Noi construim Piscine din cofraj nedemontabil. În rezultatul betonării, amestecul formează o masă monolită – pereţi trainici de beton, înconjuraţi din două părţi cu blocuri de polistirol expandat. Acestea nu vor fi scoase, deoarece ulterior, după ce şi-au realizat funcţia de cofraj, vor continua să servească în calitate de material termoizolator eficient. Anume de aici provine denumirea de «cofraj nedemontabil din polistiren expandat».

Grosimea cofrajului nedemontabil din masă plastică expandată, în dependenţă de producător, poate constitui  50 sau 100 mm. de fiecare parte, iar grosimea stratului de beton, de regulă, constituie 150-200 mm.

Cofrajul nedemontabil din masă plastică expandată reprezintă blocuri avînd cele mai variate forme şi dimensiuni, care include toate elementele necesare: module de pereţi, blocuri de colţuri, bride de colţ. Toate acestea pot avea cele mai variate forme şi dimensiuni, datorită cărui fapt pot fi edificate atît blocuri-tip standard, cît şi clădiri de o complexitate sporită: avînd chiar nişte forme ondulate şi curbate. Proiectele Piscinelor din cofraj nedemontabil frapează prin varietate şi terenului vast, pe care-l oferă fanteziei chiar şi celui mai exigent arhitect. 

O Piscină, construită din cofraj nedemontabil din polistiren expandat este din start caldă, deci nu necesită o termoizolare suplimentară. Totodată, pereţii din polistiren expandat, atît din interior, cît şi din exterior, sînt practic ideal de netede şi uniforme, deci pot fi prelucrate cu orice materiale de finisaj, la discreţia beneficiarului. Din interior, cofrajul nedemontabil din polistiren expandat se poate finisa excelent cu plăci de carton cu ipsos, după care se tencuieşte şi se acoperă orice tip de materiale de panou.