Descrierea tehnologiei construcţiilor monolit a caselor folosind cofrajul nedemontabil din polistiren expandat

Blocurile de cofraj nedemontabil reprezintă două plăci din polistiren expandat dens, unite între ele cu batardouri trainice. Plăcile au în ele goluri care, în procesul construcţiei, sunt armate şi umplute cu beton. Suprafaţa superioară şi cea inferioară a elementelor sistemului de cofraj nedemontabil sunt utilate cu lăcate complexe, asemenea asamblării cubuleţilor în cunoscutul joc pentru copii «LEGO». Construcţia acestora asigură posibilitatea de a renunţa la utilizarea unor suporturi de sprijin temporale şi susţine în mod ideal parametrii geometrici ai pereţilor, asigurînd ermeticitatea ansamblurilor şi blocînd scurgerea betonului. Pe suprafeţele interioare ale tuturor blocurilor există adîncituri sub formă de "codiţă de rîndunică", ceea ce asigură siguranţa legăturii betonului cu pereţii blocului. Cofrajul nedemontabil din polistiren expandat reprezintă o suprafaţă ideal de netedă, gata pentru lucrări de finisaj cu orice materiale.

Finisajul se va fixa sau cu fixator de clei cu polistiren, sau prin fixaj mecanic de corpul betonului. Astfel, aplicînd tehnologia de construcţii monolit folosind cofrajul nedemontabil din polistiren expandat, în cadrul unei singure operaţii tehnologice, se va construi un perete din beton armat monolit, avînd din partea interioară şi cea exterioară o membrană termoizolatoare şi fonoizolatoare, care exclude cu desăvîrşire formarea punţilor pentru aer rece. Stratul exterior al termozolatorului fereşte şi protejează construcţia monolit de acţiunea factorilor de mediu din exterior, precum ar fi îngheţarea, iar stratul interior serveşte în calitate de obstacol în procesul de schimb de căldură între aerul încălzit al încăperilor interioare ale casei şi pereţi.